B.K.S. Iyengar Dokonania 

Do największych dokonań B.K.S. Iyengara można zaliczyć:

  • stworzenie nowatorskiej metody o naukowej wprost precyzji, potęgującej możliwości rozwoju ciała, umysłu i ducha
  • polepszenie stanu zdrowia i poprawę jakości życia milionów ludzi
  • popularyzację jogi na świecie, na skalę nigdy wcześniej niespotykaną, poprzez liczne podróże, kursy, wykłady i pokazy
  • wyszkolenie wielu wybitnych nauczycieli
  • stworzenie klasycznych podręczników i innych, poświęconych jodze, książek o niedościgłej wartości
  • świadczenie własnym przykładem o skuteczności swojej metody (mimo zaawansowanego wieku doskonałe zdrowie, dynamiczna osobowość, radość życia i umiejętność wykonywania asan jak za młodu).

W 2004 roku B.K.S. Iyengar został zaliczony przez tygodnik Time do grona 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie.