Wokół jogi Filozofia

Joga nie jest ani religijnym dogmatem, ani abstrakcyjnym rozważaniem. To nauka i filozofia empiryczna. Jej twierdzenia są zapisem doświadczeń wielu pokoleń ludzi, którzy spędzili całe życie na odkrywaniu praw rządzących przyrodą i funkcjonowaniem człowieka. Filozofia jogi zawiera pełną wizję człowieka i jego związków z całością istnienia, w szczególności zajmuje się wskazywaniem przyczyn cierpienia oraz metodami jego unikania i usuwania.

W tym dziale znajdą się omówienia, rekomendacje i najciekawsze fragmenty publikacji dotyczących zarówno filozofii jogi, jak i jej związków z filozofią zachodnią.