Joga Historia

Joga jest nauk i praktyk ycia w zgodzie z samym sob, z innymi ludmi i wszechwiatem.

Elementy jogi istniay we wszystkich cywilizacjach i kulturach, jednak swj najpeniejszy wyraz znalaza ona w Indiach.

Pocztki jogi sigaj niepamitnych czasw. Zgodnie z tradycj jej wiedza i praktyka bya przekazywana bezporednio z mistrza na ucznia. Wiedz jogi zebra i usystematyzowa Patadali w "Jogasutrach". Nie mona okreli daty powstania tego dziea, podobnie jak wikszoci tego typu utworw, poniewa ich autorzy nie przywizywali wagi do upywu czasu.

Joga, rozwijajc si przez wieki, stworzya ogromn obfito metod i cieek, ktrymi mogli poda praktykujcy.

Do przeomu XVIII i XIX wieku sztuka jogi pozostawaa praktycznie nieznana w kulturze Zachodu. Dwiecie lat pniej mona powiedzie, e joga dotara tam "pod strzechy".