Joga Historia

Joga jest nauką i praktyką życia w zgodzie z samym sobą, z innymi ludźmi i wszechświatem.

Elementy jogi istniały we wszystkich cywilizacjach i kulturach, jednak swój najpełniejszy wyraz znalazła ona w Indiach.

Początki jogi sięgają niepamiętnych czasów. Zgodnie z tradycją jej wiedza i praktyka była przekazywana bezpośrednio z mistrza na ucznia. Wiedzę jogi zebrał i usystematyzował Patańdźali w "Jogasutrach". Nie można określić daty powstania tego dzieła, podobnie jak większości tego typu utworów, ponieważ ich autorzy nie przywiązywali wagi do upływu czasu.

Joga, rozwijając się przez wieki, stworzyła ogromną obfitość metod i ścieżek, którymi mogli podążać praktykujący.

Do przełomu XVIII i XIX wieku sztuka jogi pozostawała praktycznie nieznana w kulturze Zachodu. Dwieście lat później można powiedzieć, że joga dotarła tam "pod strzechy".