Instytut Misja


Sławomir Bubicz

Instytut Jogi Sławomira Bubicza jest miejscem, które skupiało i skupia ludzi z najróżniejszych środowisk, w różnym wieku i o odmiennych światopoglądach. Tym, co łączy ich wszystkich, jest chęć doskonalenia się, chęć pracy nad sobą, chęć lepszego, pełniejszego życia - oraz odwaga i wola, by osiągnąć to poprzez regularną praktykę jogi.

Instytut ma bogatą i subtelną strukturę. Jest to przede wszystkim szkoła jogi, utrzymywana w duchu najczystszego Iyengarowskiego przekazu, pochodzącego z czasów, kiedy sam Mistrz aktywnie nauczał i osobiście szkolił przyszłych nauczycieli. Instytut prowadzi też działalność wydawniczą - jej nakładem ukazały się przetłumaczone na język polski podręczniki jogi autorstwa Iyengarów, i inne pozycje z dziedziny jogi. Od kilku lat, w ramach Instytutu, organizowane są też kilkutygodniowe wędrówki po Indiach, których unikatowa formuła pozwala tak głęboko poznać ojczyznę jogi, jak tylko jest to możliwe dla cudzoziemca, i w tak krótkim czasie

Tak zróżnicowana działalność Instytutu jest scalana osobą Sławomira Bubicza, prekursora jogi Iyengara w Polsce, którego metody pracy z ludźmi stały się legendarne. Jest on założycielem Instytutu; sprawuje nadzór merytoryczny nad wszystkimi zajęciami, sam prowadzi część sesji, organizuje szkolenia, wykłady i sesje wyjazdowe. Tłumaczy lub redaguje wydawane podręczniki, zajmuje się organizacją wędrówek po Indiach, i jest też na nich przewodnikiem. Wszyscy nauczyciele Instytutu są uczniami Sławomira Bubicza, i przeszli pod jego kierunkiem intensywny trening nauczycielski, dzięki czemu zachowana jest tu w pełni oryginalna formuła jogi Iyengara.

Instytut zapewnia bardzo dobre warunki do praktyki. Siedziba szkoły mieści się w centrum Warszawy, przy Metro Świętokrzyska. Są tam dwie dobrze wyposażone sale do ćwiczeń.

Instytut stwarza swoim uczniom optymalne warunki do praktyki, ale też wymaga zachowania pewnych podstawowych zasad, bez których nie byłaby możliwa mądra i głęboka praca z ciałem i umysłem. Zasady te są dosyć proste: wymagamy punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia, zachowywania ciszy podczas sesji, uważnej i uczciwej praktyki, podążania za instrukcjami nauczyciela. Przy zachowaniu tych zasad - możemy zagwarantować, że praktyka jogi w Instytucie spełni wszystkie, pokładane w niej, nadzieje. Serdecznie zapraszamy!