Sławomir Bubicz Nauczyciel nauczycieli

W ciągu 33 lat nauczania Sławomir Bubicz zainspirował wielu uczniów, którzy dokonali rewolucyjnych zmian w sobie. Część z nich odczuła naturalną potrzebę podzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem tej przemiany.

Z grona osób ćwiczących długo, regularnie i z zaangażowaniem wybrał kandydatów na nauczycieli. Ci uczniowie przeszli intensywny i dogłębny trening nauczycielski, zgodny z metodą i pierwotnym duchem jogi Iyengara. Inni rozpoczęli nauczanie na własną rękę.

Sławomir Bubicz jest zwolennikiem tradycyjnej indyjskiej metody przekazywania wiedzy. Niezbędna jest długotrwała, sumienna, wykonywana z poświęceniem, praktyka pod bezpośrednim nadzorem mistrza, który posiada i jest w stanie przekazać duchową esencję jogi, a nie tylko wiedzę techniczną.

Obecnie organizowane są w Polsce pod szyldem jogi Iyengara szkolenia nauczycielskie, które zdaniem Bubicza całkowicie nie spełniają swojej roli. Dyplomy nauczycielskie, jakie otrzymują uczestnicy takich szkoleń, nie są wpisane w kulturę jogi; zostały stworzone dla mentalności ludzi Zachodu, przyzwyczajonych do stopni w szkole oraz klasyfikacji wycinkowej wiedzy.

Nauczyciele, których osobiście wyszkolił Sławomir Bubicz, są obecnie właścicielami lub pracownikami najbardziej znanych i cenionych szkół jogi.