Instytut Nauczyciele

Nauczyciele Instytutu to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Rekrutują się spośród uczniów Instytutu, którzy po kilkuletnim okresie intensywnej własnej praktyki zostali asystentami, a następnie przeszli długotrwałe szkolenie nauczycielskie. Joga sprawiła, że ich życie radykalnie zmieniło się na lepsze, dlatego mają silną motywację, żeby przekazywać ją innym. Nauczanie jogi traktują nie tylko jako sposób kariery, ale przede wszystkim powołanie i służbę społeczną.

Nauczyciele Instytutu są artystami ciągle praktykującymi i doskonalącymi własną sztukę, która jest dla nich stale odnawialnym źródłem energii i świeżości potrzebnej w tej pracy.

Obecnie w Instytucie naucza Sławomir Bubicz i pięcioro wyszkolonych przez niego nauczycieli:

Anna Borawska
Alicja Nowicka
Tomasz Pałyska
Dominika Trabczyńska
Antoni Wojtaś