Sławomir Bubicz Pionier


Sławomir Bubicz (ur. 19 lutego 1957) - mgr psychologii KUL - od 1977 r. zajmuje się poszukiwaniem źródłowych technik wspomagających zdrowie i rozwój człowieka.

Brał udział w parateatralnych pracach Jerzego Grotowskiego.

W trakcie 8-letniej wędrówki przez Indie przebywał w różnych ośrodkach wiedzy duchowej i spotykał się z wieloma mistrzami i joginami (Swami Muktananda, Nisargadatta Maharaj, S. N. Goenka, J. Krishnamurti i in.).

Jednak człowiekiem, którego nauka i metoda stanowią podstawę jego pracy z ludźmi, jest B.K.S. Iyengar. Po dwuletnim pobycie w Instytucie Jogi w Punie, w 1984 roku przywiózł jego metodę do Polski.

Jest pierwszym Polakiem dyplomowanym przez Iyengara (w 1987 r.).

Sławomir Bubicz jest założycielem najstarszej i największej szkoły jogi w Polsce - Akademii Hatha-Jogi w Warszawie.

Jest nauczycielem nauczycieli - wyszkolił większość uczących w Warszawie i około trzydziestu w całej Polsce.

Jest tłumaczem, redaktorem i wydawcą książek B.K.S. Iyengara.

Jego misją jest upowszechnienie hatha-jogi w społeczeństwie i zapewnienie jej nauczania na najwyższym poziomie.