Sawomir Bubicz Pionier


Sławomir Bubicz (ur. 19 lutego 1957) - mgr psychologii KUL - od 1977 r. zajmuje się poszukiwaniem źrdłowych technik wspomagających zdrowie i rozwj człowieka.

Brał udział w parateatralnych pracach Jerzego Grotowskiego.

W trakcie 8-letniej wędrwki przez Indie przebywał w rżnych ośrodkach wiedzy duchowej i spotykał się z wieloma mistrzami i joginami (Swami Muktananda, Nisargadatta Maharaj, S. N. Goenka, J. Krishnamurti i in.).

Jednak człowiekiem, ktrego nauka i metoda stanowią podstawę jego pracy z ludźmi, jest B.K.S. Iyengar. Po dwuletnim pobycie w Instytucie Jogi w Punie, w 1984 roku przywizł jego metodę do Polski.

Jest pierwszym Polakiem dyplomowanym przez Iyengara (w 1987 r.).

Sławomir Bubicz jest założycielem najstarszej i z największymi tradycjami szkoły jogi w Polsce - Instytutu Jogi w Warszawie.

Jest nauczycielem nauczycieli - wyszkolił większość uczących w Warszawie i około trzydziestu w całej Polsce.

Jest tłumaczem, redaktorem i wydawcą książek B.K.S. Iyengara.

Jego misją jest upowszechnienie jogi w społeczeństwie i zapewnienie jej nauczania na najwyższym poziomie.