Sławomir Bubicz Poszukiwania

Sławomir Bubicz od czasów liceum nie akceptował upadku ducha, beznadziejności i napięcia związanego z życiem w narzuconym sowieckim systemie. Poszukiwał metod rozwoju świadomości, radzenia sobie ze stresem i dostępu do wewnętrznych zasobów energii. Chciał pomóc sobie, a potem innym. Wybrał studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - wówczas jedynej wolnej uczelni w kraju - na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, sekcji Psychologii.Góra Arunaczala w Południowych Indiach

W 1977 r. wziął udział w "Obudzeniach" i "Przedsięwzięciu Góra" - parateatralnych pracach Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Było to dla niego przeobrażające doświadczenie i wzmocniło jego motywację kierowania się głosem serca.Plakat "Przedsięwzięcia Góra" J. Grotowskiego, na którym widać zarys góry Arunaczala

Rok później rozpoczął regularną praktykę medytacji transcendentalnej (TM) Maharishiego Mahesha Yogiego (guru Beatlesów).Maharishi Mahesh Yogi

W latach 1979-80 odbył pierwsze próby z praktyką asan. Zajęcia prowadzone przez studenta polonistyki KUL Janusza Malinowskiego na podstawie angielskiego wydania podręcznika Iyengara "Światło jogi" zainspirowały go do dalszych poszukiwań w tym kierunku.

Nie znajdując w Polsce autentycznej źródłowej wiedzy wyruszył na jej poszukiwanie do Indii.
W 1980 r. przebywał 3 miesiące w Ganeshpuri koło Bombaju w aśramie Swamiego Muktanady, słynnego mistrza siddha-jogi, gdzie praktykował medytację. Wtedy też odwiedził w Bombaju wybitnego mistrza dźniana-jogi Nisargadattę Maharaja.Śri Nisargadatta Maharaj

W latach 1981-84 przebywał ponownie w aśramie Muktanandy, słuchał wykładów Jiddu Krishnamurtiego, przez 8 miesięcy intensywnie praktykował vipassanę (rodzaj medytacji buddyjskiej) pod kierunkiem jej mistrza S.N. Goenki w Igatpuri.Swami Muktananda Paramahansa

We wrześniu 1982 r. znalazł swojego mistrza w osobie B.K.S. Iyengara i rozpoczął dwuletnią praktykę w jego Instytucie w Punie. W 1984 r. zachęcony przez Iyengara wrócił do Polski i w listopadzie rozpoczął nauczanie.S. N. Goenka z żoną

Wielokrotnie potem wracał do Indii, aby szkolić się u swojego Mistrza oraz odwiedzać różne ośrodki duchowego kształcenia i miejsca mocy.

Wszyscy wymienieni powyżej mistrzowie wywarli wpływ na ukształtowanie osobowości Sławomira Bubicza, lecz B.K.S. Iyengar jest tym, którego nauki wpłynęły na niego w największym stopniu.