Joga Ścieżki jogi

Istnieje wielka różnorodność technik, metod i ścieżek jogi przeznaczonych dla różnych typów i osobowości ludzkich. Mówi się nawet, że jest tyle ścieżek, ilu ludzi, ponieważ każdy podąża do celu własną drogą.

Obecnie na świecie znanych jest kilkadziesiąt ścieżek jogi - tych głównych i tych rzadziej uczęszczanych. Niektóre są historycznie ukształtowane, inne zostały opracowane współcześnie przez wybitnych mistrzów.

Wszystkie ścieżki prowadzą do tego samego ostatecznego celu - zupełnej wolności, szczęścia, poznania siebie, pełni zdrowia - lecz mają różne punkty wyjścia i dają po drodze różne efekty. Pracując nad sobą możemy wziąć na warsztat różne aspekty naszego bytu: ciało, zmysły, myśli, idee, uczucia, intelekt, intuicję...

Człowiek jest organiczną całością, dlatego - jak w naczyniach połączonych - zmiany w jednym aspekcie powodują automatyczne zmiany w innych.

Hatha-joga wg metody Iyengara, nauczana w Akademii, rozpoczyna od ciała, lecz powoduje efekty również w sferze psychicznej i duchowej.