Sławomir Bubicz Uczeń Iyengara

Sławomir Bubicz rozpoczął praktykę w Instytucie Iyengara we wrześniu 1982 r. Od pierwszego spotkania czuł potężną i przekształcającą energię płynącą od osoby Mistrza. Miał pewność, że Iyengar wie, co jest mu potrzebne i umie to dać.

Intensywnie praktykował 8 godzin dziennie będąc w trudnych warunkach bytowych, zmagając się z niedostatkiem. Po 10 miesiącach zaczął asystować podczas zajęć terapeutycznych. W 1984 r. za namową Iyengara wrcił do Polski, by podzielić się swoją wiedzą z rodakami. Potem wielokrotnie przyjeżdżał do Puny, by doskonalić swj warsztat.

Łącznie spędził w Instytucie ponad trzy lata. Został dwukrotnie wybrany przez B.K.S. Iyengara do udziału w prowadzonych przez niego osobiście zamkniętych zaawansowanych kursach doskonalących dla nauczycieli. Oprcz tego brał udział w kilku innych intensywnych kursach prowadzonych przez Mistrza.

Jako pierwszy Polak w 1987 r. z inicjatywy Iyengara przyjął dyplom nauczycielski.

Zostało mu także powierzone zadanie przetłumaczenia i wydania podręcznikw napisanych przez Mistrza i jego crkę Gitę.


Przy wejściu do Instytutu Iyengara w Punie (rok 1987)

Zajęcia terapeutyczne w Instytucie w Punie (rok 1983). Praca nad chłopcem z niedowładem kończyn po chorobie Heinego-Medina. Tyłem B.K.S. Iyengar, z lewej S. Bubicz, z prawej Shah. Na pierwszym planie Gita Iyengar (druga od prawej).