Wok jogi Zdrowe ycie

Istnieje wiele, czsto sprzecznych, teorii dotyczcych zdrowego ycia. Joga wybiera tylko te metody, ktre zwikszaj zasb energii w ciele i umyle. Jogin potrzebuje ogromnych zasobw energii, by wykorzystywa j do realizacji twrczych, konstruktywnych celw oraz osigania szczytu duchowych moliwoci.

Z wicze angaujcych ciao wybiera asany, stosuje prawidowe wzorce spokojnego i rytmicznego oddychania (pranajama), oddaje si gbokiemu relaksowi (avasana), medytuje dhyana), a za najbardziej wskazan diet uwaa wegetariask... Odnajduje praktyczn uyteczno powszechnych zasad etycznych, przez co zapobiega wielu konfliktom z sob samym i otoczeniem. Doskonaego jogina cechuje naturalno i prostolinijno.

Wedug jogi zdrowie nie jest zwykym brakiem chorb. To dynamiczna harmonia ciaa, zmysw, oddechu, emocji, myli i ducha. Zdrowie fizyczne jest tylko jednym z elementw, niemoliwym do osignicia bez doskonaoci pozostaych czci istoty ludzkiej. Zdrowie fizyczne jest w dzisiejszym wiecie najczstszym motywem rozpoczynania praktyki jogi, lecz w istocie dobre funkcjonowanie ciaa jest tylko jednym, wcale nie najwaniejszym, skutkiem ubocznym praktyki.

Przeczytaj artyku opublikowany w czasopimie "Zdrowie" nt. ywienia dzieci diet wegetariask.


Kliknij, aby powikszy tekst.